Standings

Day 1

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamA0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K1L1A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2A3B3C3D3E3F3G3H3I3J3K3L3M3A4B4C4D4E4F4G4H4I4J4A5B5C5D5E5F5G5H5I5J5K5L5A6B6C6D6E6F6G6H6I6J6K6=UpsTime
1Add Train Team (Huang, Lou, Shen)+
2:23
+9
3:45
+
4:59
+1
0:13
+
0:26
+
2:57
+1
0:31
+2
1:26
+6
2:51
+
3:37
+1
0:19
+3
0:38
+
1:21
+1
4:02
-48+1
1:53
.+
1:40
.+
0:26
+4
4:52
+
0:48
+1
2:11
-3+3
1:30
+
1:21
+
2:27
+5
4:33
+
0:46
+1
0:22
+
0:12
+
0:17
+
3:33
+1
1:01
+
0:39
+1
0:14
+
0:17
+7
0:51
+2
1:24
+2
3:34
+
3:12
+1
2:09
+2
1:20
+
0:08
+
1:15
+
0:19
+
1:59
+
2:08
+6
4:08
+7
5:27
.+
1:08
.+1
0:29
+
1:01
.+
0:13
..+
4:30
+
0:32
+4
4:56
+
0:17
+1
2:38
+2
2:24
.+
0:10
+
0:42
.+1
3:32
+
0:41
+2
2:34
+
1:30
+2
3:52
+
0:07
.+3
4:23
..-1+4
1:30
6511620
2HSE: Undertrained+Overpressured (Fedoseev, Gorokhovskii, Safonov)+
2:53
+
1:23
+5
37:29
+
0:25
+1
0:16
+
1:28
+
0:29
+1
4:16
+2
2:28
.+
0:47
+
0:24
+
0:40
+
2:58
+23
5:25
+
0:56
.+
2:00
+
3:38
+
0:13
+
4:06
+
1:31
+
1:02
+4
4:34
+
1:22
+
1:33
+
3:14
+
2:37
+1
0:43
+
1:09
+
0:05
+
0:19
+
2:55
+1
0:59
+
0:45
+
0:15
+
0:30
+
3:54
+
0:28
+
1:12
.+2
1:39
+
2:55
+
0:09
+
0:40
+2
4:55
+
3:33
+2
3:13
.+
3:09
+7
7:45
+
0:49
-4+
0:21
+
2:43
.+
0:16
...+
1:05
+3
4:21
+
0:12
+
3:02
+
4:39
.+
0:25
+1
0:47
.+
1:48
+
1:07
+1
2:47
+1
0:34
+
3:57
+
0:11
..+
3:03
.+
4:59
+1
1:51
643460
3Toxic (Daniliuk, Golovanov, Merkurev)+
1:21
+1
4:12
-3+
0:22
+
0:42
+
0:53
+
0:16
+1
2:41
+
1:52
.+
1:11
+
0:20
+
0:44
+1
4:02
.+1
1:18
-5+
2:32
+
3:53
+
0:23
+
4:29
+1
1:54
+
1:35
+1
3:17
+
0:42
+
1:32
+
2:07
+
2:31
+
1:47
+
0:59
+
0:14
+
1:18
+
2:31
+
0:30
+
0:57
+
0:17
+1
0:07
-3+1
1:45
+
2:24
+
4:26
+1
2:57
+3
1:47
+
0:09
+2
0:49
+
8:15
+
2:39
+
3:19
.-1-8+
0:29
-24+1
0:54
+
0:50
.+
0:21
...+
0:40
+1
2:35
+
0:25
+5
4:50
+1
4:29
.+
0:16
+
1:20
.+
2:16
+
0:29
+
1:18
+
0:41
+
3:01
+
0:08
..+2
4:13
.+1
2:45
+5
4:50
621600
4HSE: FFTilted (Babin, Kudryashov, Romashov)+
3:12
+
4:59
.+
0:09
+4
2:38
+3
3:57
+
0:15
+1
4:55
+
1:55
.+
0:34
+
0:11
+
0:33
+
3:58
+18
12:07
+1
1:05
+
3:17
+
2:12
+4
7:50
+
0:15
+13
6:07
+4
1:40
+
1:54
.+1
1:09
+
0:36
+
2:20
+1
1:50
+
0:55
+1
1:25
+
0:09
+
0:45
+
3:24
+1
1:52
+
1:23
+
0:09
+1
0:25
+6
2:52
+
1:56
+1
1:25
-8+2
2:21
+2
4:41
+1
0:12
+2
1:26
+1
6:26
+2
3:29
+6
6:03
+4
6:40
+2
3:54
-21+
1:33
.+2
1:14
+
1:24
.+
0:20
...+2
1:21
+1
3:22
+
0:14
+3
4:45
..+1
0:53
+1
1:17
.+
1:51
+
0:16
+
1:51
+
0:47
+1
0:33
+
0:08
..+10
4:54
.-4+1
1:42
5861160
5Moscow IPT: Yolki-palki (Evteev, Mustafin, Nagibin)+
2:22
.+7
78:54
+
0:18
+2
1:18
+
2:38
+
0:30
+2
5:15
+
3:02
.+1
1:20
+
0:49
+
0:37
+
56:50
+5
4:49
+2
1:49
+6
6:29
+
2:00
+4
4:49
+
0:14
+14
7:56
+
1:20
+
1:11
.+4
48:04
+
1:05
+20
5:00
+
1:47
+2
1:14
+1
2:56
+
0:21
+1
0:30
+
2:56
+4
4:45
+
2:03
+
0:23
+1
0:09
+
2:53
+
2:39
+
3:30
+
4:42
+1
1:25
+1
3:10
+
0:13
+1
0:39
+
3:48
+
2:03
+1
5:46
............+
1:31
+2
4:45
+
0:11
-3.+6
5:40
+
2:26
+3
2:44
.+
2:50
+
1:07
+2
4:57
+
0:29
-1+
0:05
..+
4:45
.+
2:05
+5
2:32
5181160
6Hailiang FLS: Administrator (Fan, Jiang, Wai)+
1:21
-5.+
0:20
+1
0:41
+
3:29
+3
0:14
+4
2:12
..+
1:47
+2
0:30
+
1:02
+14
5:23
.+1
1:11
.+
1:43
.+
0:06
+
18:10
+1
1:56
+
2:06
+1
42:21
+4
54:34
+2
4:17
+9
5:24
+
4:33
+1
1:25
+
0:21
+
0:14
+
0:40
+5
2:58
+1
4:04
+
2:48
+
0:07
+
0:15
+5
22:57
+4
1:56
+
3:11
.+10
4:59
+4
0:43
+
0:05
+
1:17
+
2:23
+4
4:48
..+5
4:19
-17+
1:01
.+
1:32
+2
1:50
+5
23:49
+
0:31
.-6.+1
1:01
+5
4:43
+
0:12
...+2
4:23
-1..+
0:24
+
2:20
+
0:35
+
2:12
+
0:08
..+6
2:02
.-12+3
3:36
4971340
7Moscow IPT: G?ys (Belyi, Grigoriev, Peregudov)+
1:14
..+
0:23
+
2:12
+3
3:53
+1
0:15
+
4:42
+5
10:20
.+
1:24
+
0:32
+4
2:25
-2.+1
3:45
.+
2:24
.+1
0:38
-14+2
4:02
+
2:01
.+1
9:22
+
2:57
+
2:55
+2
4:56
+1
1:30
+1
2:06
+
0:12
+2
1:13
.+3
6:22
+
3:51
+
0:17
+1
0:27
.+
0:52
+
3:56
-1+3
3:15
+2
2:53
+
0:11
+1
1:51
.+2
4:26
..+
2:37
+
3:56
+1
2:22
.+1
1:11
+2
4:43
.+
0:58
...+3
2:41
+1
4:40
+
1:08
.-1.+7
2:50
+2
0:46
.+1
13:49
+
0:38
+4
5:00
+
0:53
.+
0:10
....+1
2:53
-4474980
8Moscow IPT: Log-rank conjecture (Efremov, Sadovnichiy, Shekhovtsov)+
2:45
..+
0:36
+2
1:49
+
1:51
+
0:25
+
3:37
+1
1:37
.+
0:27
+
0:43
+
1:05
..+6
4:46
...+1
0:19
+3
2:28
+2
1:19
+1
1:33
.+4
4:22
+
2:20
.+1
4:26
-2+1
0:59
+
0:12
+
0:37
.+3
4:32
+
2:07
+
0:14
+
0:22
+2
26:26
+1
1:25
+1
4:59
.+
3:44
-1+
0:17
+
1:55
.+
2:41
+10
32:21
.+1
4:59
.+1
2:35
.+
1:02
+
2:55
.+
0:39
...+4
4:30
.+
0:29
...+
0:58
+7
2:54
.+
4:12
+1
1:15
+
3:17
+1
1:04
.+
0:09
..-5.-9+
4:23
462840
9HSE: boku no rock (Novikov, Pakhomov, Vasilyev)+
3:31
+4
4:57
.+
0:09
+1
0:51
+7
3:16
+
0:29
...+1
1:44
+1
0:12
+
0:42
-8.+2
2:32
.+1
1:15
.+
0:16
-4+
0:52
+
2:08
.+
2:35
+
1:36
+1
4:02
+1
3:37
+
0:24
+2
1:07
+
0:15
+2
0:56
.+5
4:29
+
1:27
+1
0:41
+
0:15
-2+9
4:51
+
3:51
+3
6:34
+7
3:32
-1+
0:35
+
1:38
....+3
3:52
.+
1:29
-31+2
1:05
+
2:55
.+
0:24
...+2
1:38
-1+
1:12
...+1
0:46
+2
2:50
.+
3:32
+1
0:31
+2
3:30
+1
0:52
+5
2:52
+
0:05
.....-24611280
10Saratov SU1 (Brovko, Lankin, Shnirelman)+
4:31
..+
0:19
+
2:52
+1
2:07
+
0:37
.+1
4:44
.+1
1:08
+1
0:13
+2
1:49
..+3
4:58
.+
3:38
.+
0:19
+1
9:58
+2
2:21
-3.+2
3:59
+
3:01
+8
4:42
.+
2:22
+2
1:08
+1
0:22
+1
0:35
.+
2:47
+
2:00
+
0:30
+
0:21
-1+1
2:20
+5
4:58
.+
2:42
.+
0:23
+
1:10
.+7
4:28
..+3
3:40
.+
1:07
.+
0:47
..+
0:12
...+1
2:10
.+
0:30
-7..+
0:43
+
1:08
.+2
10:56
+
0:28
+9
4:11
+
0:52
.+
0:05
.....+2
3:04
4321060
11SPb SU 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov)+1
4:00
+
84:36
.+
0:11
+
0:52
+4
3:41
+6
1:19
+8
6:23
+
4:30
+2
12:47
+1
1:33
+
0:26
+
0:38
..+2
4:05
.+
3:47
.+
0:53
+10
4:53
+6
2:00
+
2:14
-4+1
2:45
+1
3:05
+
3:38
+
4:00
+2
0:37
+1
1:21
+
0:11
+1
1:19
+1
37:12
+1
2:04
+
1:46
..............-3.+1
0:55
.+2
0:50
+1
0:38
+
4:26
+
0:22
...+
0:46
+1
5:02
+
0:04
-29.+17
4:12
+1
0:31
+6
2:29
.+
1:06
+
0:55
+
2:42
+
0:17
+
5:09
+
0:14
....+1
3:10
+
1:20
4261320
12HSE: Elderly Passion Fruit (Markelov, Pustovalov)+
9:14
+
86:13
.+
0:24
+1
1:16
+8
7:28
+
1:05
+
12:58
+7
30:18
.+3
3:23
+
0:08
+
0:59
.+58
12:48
+
1:51
+3
9:54
+
3:43
.+
0:14
+3
4:42
+2
0:55
+
2:38
.+3
32:49
+
2:23
+
3:19
+1
32:31
+
1:26
+
1:05
+
0:10
+
0:53
+
32:16
+4
5:16
+
1:45
+1
0:21
+2
0:27
+
7:09
+1
3:52
+1
2:22
+
4:53
+
1:36
+3
14:55
+
0:18
+
1:38
.+
3:38
..+5
33:52
.+
0:48
.+
1:09
+
3:20
+12
38:44
+
0:26
...-1.+
1:17
...+1
2:46
+
0:48
..+
0:31
.+
0:43
-1+
0:16
.....+5
3:57
3915400
13Moscow SU 2 (Kalendarov, Kashina, Koshelev)+
3:34
..+1
0:16
+
1:30
+1
2:24
+
0:45
.+
4:27
.+1
1:10
+
0:12
+
1:14
..+14
5:00
.+
2:42
.+
0:18
..+
1:42
..+1
2:54
..+1
2:19
-102+
0:14
+
1:05
.+4
4:08
+
0:50
+1
0:29
+1
0:26
.+
1:20
+
3:06
.+
2:26
+
3:32
+
0:16
+
1:06
.+
2:01
.+3
4:59
+3
4:59
.+1
1:58
.+4
1:26
+
3:51
.+
0:25
.............+
0:37
+1
2:22
+
1:03
.+
0:20
.....+1
4:15
390760
14HSE: Muffix Sassif (Andrianov, Lepeshov, Shuliatev)+
3:39
..+1
0:19
+
2:47
+1
2:17
+
0:34
.+1
5:03
.+1
1:38
+
0:45
+
1:01
..+2
2:58
.+2
0:43
.+
0:34
+
3:39
+1
1:50
+3
2:11
..+
1:45
-3-4+
2:15
+4
2:10
+
0:08
+1
0:48
.+2
3:46
+
0:59
+1
1:06
+
0:22
.+
2:15
+1
3:32
...+
0:05
+1
1:54
-2+
1:23
..-1.+1
1:36
.+3
0:48
..+
0:27
...+
1:13
.+
0:17
...+6
2:21
+2
3:10
..+
0:36
-18+
1:39
-1+
0:19
.....+10
4:20
391860
15HSE: SoVeTCKUU_HaGuBaTOP (Mamilov, Olerinskiy, Pankevich)...+
0:31
+3
2:08
+11
3:43
+3
0:46
...+
1:28
+
0:37
+
3:56
..+1
4:25
...+
0:43
.+7
665:13
+1
3:55
..+
2:57
+4
4:55
.+
1:42
+1
1:35
+
0:12
+
1:15
.+1
4:13
+1
2:08
+1
0:52
+1
0:56
+29
4:14
+
3:10
+1
4:48
.+1
0:58
.+
0:13
+
1:53
.+
4:33
....+
1:20
.+
1:07
+1
3:23
.+
0:42
...+2
3:53
.+
2:51
...+
2:02
+5
2:25
.-8+
0:56
+1
3:55
+1
0:59
.+2
0:21
.....-43911420
16SPb SU: Urgant Team (Grigoryev, Ivanov, Karpovich)+5
6:59
..+
0:22
+1
1:49
+
2:07
+
0:19
+3
12:45
+
3:51
.+1
2:18
+1
0:20
+
0:52
..+1
3:44
+
62:02
+1
2:35
+2
59:35
+
0:31
+
3:06
+1
1:49
+
1:39
+2
16:44
+
3:00
+
2:13
+
3:53
+2
5:00
+1
2:02
+
1:02
+
0:08
+
0:32
+2
31:37
+1
3:19
+
1:26
.....+
199:28
.+1
422:43
......-1-3+
0:55
.+
1:27
+
38:37
.+
0:49
...+
2:04
-4+
0:14
...+1
1:31
+
1:43
.+1
4:50
+1
1:04
+1
2:37
+
0:24
+
1:35
+
0:11
..-2.-4+
4:15
389280
17Kazakh-British TU: DNA (Altybay, Kanatuly, Tursynbay)+5
4:43
..+
0:08
+1
1:40
+
2:30
+
0:25
...+
1:49
+2
0:29
+1
0:40
..+5
3:48
.+1
3:12
.+
0:15
-6+
2:12
+
4:11
..+3
3:48
..+1
2:13
+5
1:32
+
0:13
+1
1:23
..+
2:19
+
0:41
+
0:47
-1+3
3:32
+1
4:36
.+
2:27
.+
0:15
+
1:51
-2+
3:19
....+1
1:19
.+
1:06
..+
0:20
...+1
2:08
.+
0:33
...+
1:38
+1
1:27
..+
0:39
.+
1:21
-10+
0:12
..-7...370640
18MAI #1 (Plyushkin)+
10:44
..+
0:21
+
1:14
+
4:16
+2
0:30
...+1
2:48
+3
0:58
+1
1:24
+2
13:29
+
182:14
+4
4:40
+
185:54
+
3:48
+
13:03
+
1:05
+53
188:07
+2
2:23
+
2:51
.+3
4:45
+
3:18
..+
1:44
+2
2:43
+
0:14
+
0:45
.+3
12:42
+
1:03
+
0:21
+
0:37
+2
12:58
+2
2:03
+3
5:25
.+
3:29
+1
10:54
+
0:25
+
2:29
+
27:07
+
4:16
....+2
4:27
.+1
1:32
..+
0:40
...+1
2:47
+
12:05
+
0:29
...+
0:58
+1
3:59
.+
7:26
+
1:01
.+1
1:37
.+
0:12
.....-63613520
19IITU: SuperNoVa (Altynbekov, Kuanyshbay, Shormankhan)+
8:59
+12
29:49
.+1
0:17
+
0:53
+5
3:27
+1
0:25
+
34:15
..+1
1:35
+1
0:45
+1
1:38
..+3
3:13
.+2
4:52
.+
1:14
.+
4:07
+
4:57
-1.+10
13:16
..+
1:04
+9
4:08
+
0:12
+
0:35
.+9
23:50
+
1:37
+2
0:58
+
0:50
-5+3
4:26
+
4:50
.+1
3:02
.+
0:21
+
1:38
.+
2:04
.-3+
3:24
.+
2:33
.+1
1:22
+
4:59
.+
0:33
...+1
3:50
-23+
1:07
....-5..+
1:13
+
3:35
+
1:38
-2+
0:19
......365640
20Moscow IPT: Young (Liziura, Poray)+
7:11
+4
29:10
.+
0:30
+1
3:54
+1
4:58
+
0:48
.+4
31:59
.+
1:44
+
0:27
+
0:49
..+1
2:52
+15
11:03
+
4:08
.+
0:12
+
10:32
+2
6:33
+
1:26
.+
48:57
+
0:58
.+
13:46
+2
3:24
+7
3:40
+1
0:14
+
1:46
+
55:27
+2
5:00
+
1:57
+1
0:49
+1
1:01
+2
12:58
+1
2:04
+
2:39
+
13:17
+3
3:51
+10
12:30
+1
0:21
+1
1:26
.+4
4:50
..+
10:42
.+
11:50
.+5
1:56
..+
0:37
...+
2:26
+6
8:35
+
3:50
...+
2:03
+3
3:27
..+
0:25
+
4:33
+
1:08
.+
0:30
.....-143615700
21NNSU: Lera Retired (Emelin, Khlyustov, Upirvitskiy)+
9:05
..+
0:20
+1
3:20
+4
4:25
+
0:36
...+5
2:00
+25
3:02
+
2:12
..-16...+
0:50
.+4
1:52
+7
4:14
-1.+1
4:49
..+7
4:12
+3
1:34
+1
0:16
+
1:02
.-2+2
0:24
+
0:19
+
0:24
+7
4:44
+3
4:06
+
2:09
.+
2:19
.+
0:10
+
2:29
.+
1:38
....-12.+11
4:21
..+
0:21
.....+
1:10
...-10+
11:41
..+
0:34
.+
1:33
-5+
0:38
+
2:37
....-23221620
22Hailiang FLS + RDFZ: Anonymous (Yuhao DU/Qingyu SHI).............+
4:34
.+
0:34
+6
4:17
+
5:15
+
1:45
.+
4:44
..............+
0:21
+
0:29
+8
1:23
+1
1:08
+
3:37
.+3
2:52
+
3:19
+
1:21
+1
4:34
+2
2:35
+
4:07
+2
4:42
.+3
1:39
+1
3:55
+
1:59
-23+
0:32
+4
0:19
+1
1:00
+
0:25
+7
5:19
.+3
5:01
+1
0:26
+
0:57
+
0:05
.+
2:10
+9
14:54
+
0:10
+
1:08
.+
1:22
...........314660
23HSE: Lock, stock and two broken chairs (Boykov, Kaurkin, Shukalov)...+
0:14
+18
3:12
.+1
0:34
.+
4:38
.+
1:50
+
0:25
+
1:09
..+2
5:32
.-1.+
0:41
.+7
4:02
+
2:23
.....+1
3:47
+74
4:04
+
0:13
+1
1:19
..+
1:11
+2
1:39
+
1:17
.+
3:04
+4
4:49
.+
3:31
.+
1:02
+1
2:15
.-6..-3.+5
2:47
.+
1:47
..+
0:49
...+5
5:14
.+
0:13
...+3
4:17
-4..+
0:44
.+1
0:55
.+
0:10
.....+1
1:53
3122380
24National Taiwan University: ckiseki (Chiang, Chou, Lin)...+
0:27
+1
1:56
+1
2:32
+
0:34
.+3
4:02
.+1
1:35
+
0:11
+
0:54
+
3:46
.+
1:40
.+
4:44
.+1
0:22
+
4:47
+
1:58
+1
0:50
............+
0:42
+3
0:37
+4
5:07
+3
4:56
+
3:58
-2+1
2:32
+5
9:02
+
0:12
+1
2:07
+1
5:42
+3
11:08
..+1
5:36
.+2
1:41
-1+2
1:10
+
3:11
.+1
0:43
.............+
0:40
-6+
1:06
.+
0:12
..-3.-5+
1:56
305420
25ITMO University: Cataleptodius (Hakimov, Ibraev, Oreshin)...+
0:19
.+1
2:24
+
0:41
.-1.-4+
0:34
+
0:52
..+2
2:30
.-1.+
0:34
+14
3:54
.+2
2:09
..+
1:12
..+1
2:16
-10+
1:16
+
1:24
..+1
2:01
+
0:11
+
0:31
.-1+3
4:28
+2
3:04
..+
0:23
+
1:27
.+1
4:05
..-9.+
3:06
.+
0:57
..+1
1:25
...+4
2:57
.+
1:00
....+1
2:10
..+
0:53
.+
1:03
-2+
0:19
......300660
26HSE: Команда имени Михаила Первеева (Ermolov, Kondrashin, Shindov)+
3:47
..+
0:17
+
1:44
+3
4:30
+2
0:45
...+
3:11
..............+
0:49
..+
1:50
+11
9:58
+
0:10
+1
1:11
.-1+
2:02
+
0:41
+1
0:22
.+2
2:45
+
4:02
-1+
3:33
.+
0:18
+1
1:50
.+
1:00
....+
3:21
.+3
3:25
..+3
0:47
...+1
2:26
.+1
0:38
...-1+2
4:07
..+
0:25
.+
0:58
-1+
0:09
.....-3281400
27Moscow SU 1 (Bargatin, Grigorev, Voyt)...+
0:40
+
4:23
+3
3:24
+
0:31
...+1
1:33
+7
2:36
+2
4:52
....+26
55:35
.+
0:45
.-1+
3:15
-1.+7
31:58
..+
3:12
+
1:05
+1
0:27
+
1:47
.+25
11:06
+1
2:24
+2
0:46
+
0:21
.+1
2:47
+7
22:09
.+1
5:13
.+
0:25
+
1:45
.+
23:52
....+
1:19
.+2
1:47
..+1
0:28
...+
2:02
.+
1:00
...+3
6:58
-10..+2
1:21
-1+
0:51
+
3:19
+
0:26
......287460
28Astana ITU: pdd (Biakhmet, Kyzyrkanov, Oralkhanov)+2
7:43
..+
0:22
+2
3:05
+13
97:25
+
0:35
.+
4:16
.+1
2:12
+
1:10
+
1:39
..+8
4:54
.+
82:20
.+
0:28
+12
316:35
+
3:20
+
4:34
..+
3:27
..+4
4:35
+1
1:39
+1
0:15
+
0:53
.-29+
1:48
+
1:52
+
1:33
+13
294:37
+2
3:27
+1
219:44
.+15
5:06
.+
0:11
+1
2:48
-1+16
191:47
.+25
12:14
+4
10:03
.+
3:27
-4+2
2:13
..+
0:35
.-1.+21
5:30
.....-6-12..+2
1:22
.+
1:53
-13+
0:14
.....-92811480
29MISiS: Фиксики (Maximov, Shalimov, Skobelev)...+
0:29
+
3:40
-2+
0:50
...+1
2:15
+5
0:55
+
1:15
..+3
8:15
.+
1:29
.+
0:23
.+1
2:11
+
3:32
..+
2:36
...+21
6:56
+
0:17
+1
1:21
..+
0:35
+1
0:53
+1
1:08
.+8
3:20
+23
228:09
.+23
7:25
.+
1:16
+
2:37
-3+
7:43
..+
2:29
.+3
12:32
.+1
3:31
..+1
0:40
.....+1
0:45
...+7
4:22
...+
0:40
.+1
1:05
+
3:11
+
0:12
......286580
30Petrozavodsk SU 1 (Gzhibovsciy, Krishtal, Smirnov)+
6:49
+7
60:37
.+
0:30
+1
3:23
+
2:14
+
0:16
.+
12:35
.+7
4:58
+1
2:08
+1
1:10
....+
4:36
.+3
1:25
.+3
36:13
-2-1.+2
4:04
..+2
2:56
+8
1:52
+
0:17
+
0:51
.-3+1
2:02
+1
1:14
+3
0:42
.+1
4:47
.+2
38:51
+
3:10
.+1
0:34
+
2:58
.+
4:44
+13
781:33
...+10
11:04
.+25
7:46
..+1
1:04
...-3.+
2:28
...-8+
2:39
..+
0:56
.+
1:18
-2+
0:12
.....-3288660
31Novosibirsk SU: Ladder moment (Lylova, Mokrousov, Plyusnin)+2
4:23
..+
0:25
+1
2:50
.+1
0:35
...+2
1:59
+
0:33
+
1:11
..+5
4:50
.+
1:24
.+
0:22
..+4
4:34
..+
5:03
..+12
6:27
-7+
0:16
+
2:15
..+2
1:26
+2
1:05
+2
0:20
.+1
2:16
-3.+4
3:50
.+
0:42
+1
1:49
.+5
8:18
..-6...+2
2:22
+
3:25
.+4
0:45
...+
2:42
.+
0:40
...-2-13..+
0:54
.+
1:24
.+1
0:27
......283680
32HSE: KIS (Avdeenko, Khrushchev, Zderzhikov)...+
0:09
+
0:39
+3
1:46
+1
0:50
...+
2:27
+
2:03
+
0:21
+4
4:56
.+2
1:03
...+
1:09
......+2
2:24
+1
4:34
.+5
1:51
+
0:33
+
0:45
..+
2:42
+2
3:18
+1
4:12
+
2:26
-3+2
4:49
.+4
1:44
.+
4:01
+
3:54
....-1+9
4:36
..+1
4:25
..+
0:24
......+36
10:31
........+4
5:01
.+1
1:18
..+14
4:34
...2821040
33Harbour.Space: x^2 (Durán Medina, Yusta Gómez)...+
0:25
+4
1:48
-20+1
0:35
...+
1:35
+2
0:35
+
0:56
..+4
2:51
.-1.+
0:31
.+1
4:23
+1
4:10
.....+9
4:18
+11
2:11
+2
0:27
+1
1:06
..+4
4:37
................+
2:24
.+2
2:19
..+3
0:55
...+
2:22
.+
0:59
...+4
3:08
+11
4:43
..+2
1:23
.+
1:07
.+
0:13
......2501240
34SJTU: Willow (Jiang, Wang, Ye)+1
2:44
+1
3:36
.+
0:15
+
1:01
+1
1:41
+
0:24
.+1
4:22
+
5:23
+
1:52
......................................+
4:21
.+1
1:54
.+
0:53
+
4:48
.+
0:21
...+1
2:00
+2
4:36
+
0:41
...+2
4:37
+3
2:08
.+
3:11
+
0:37
+
2:43
+
1:13
.+
0:12
..-6..+1
2:26
241280
35Belarusian SU 5 (Adamenko, Baskakov, Harrasov)...+
0:31
+
4:56
+1
3:22
+1
0:59
...+5
3:52
+
0:20
+
1:08
..+3
4:40
.+
4:13
.+
0:30
.+
22:27
+
1:52
.....+3
3:23
+4
10:45
+
0:17
+2
2:51
.-1+1
1:27
+1
1:00
+1
0:48
.-2+
3:55
.-3.+1
0:23
+2
2:25
.-1..-1.+
1:20
.+
2:20
..+6
4:57
...+
7:17
.+
1:14
...-1-7.............243540
36Moscow SU 3 (Khomutov, Pervushev, Viktorov)...+
0:38
-2-7+
0:44
...+
4:10
+25
2:39
-3...-5..+1
1:59
........+1
3:57
+35
4:13
+
0:13
+
2:01
..+2
1:15
+1
1:26
+
0:26
-1+5
11:25
+7
3:22
...+
0:26
+
1:19
.+17
6:51
..+8
3:04
...+4
2:55
..+2
1:25
...+
1:16
.+
1:34
...-12+19
4:39
..+
1:26
.+1
1:14
-7+
0:13
......2422120
37Astana ITU 1 (Aliaidar, Kamzabek, Muratov)...+
0:43
+
4:12
.+
1:03
...+
3:07
+
0:43
+3
2:23
..+2
4:47
.-3.+
1:06
.+
3:17
.......+23
4:10
+
0:22
+3
60:08
..+
1:44
+3
1:40
+
0:26
.+2
26:17
+4
30:02
.+24
6:06
.+
0:07
+2
4:30
......+
4:08
.+
1:41
..+1
0:41
.........+39
5:09
...+
0:50
.+3
1:23
-1+
0:21
.....-13225740
38Baltic FU: Num4 (Chernozhukov)...+
0:22
+
2:23
+2
4:21
+
0:37
...+2
1:33
+
1:07
+
1:32
..+5
3:45
.+1
10:20
.+1
0:38
.+
8:44
+1
5:22
............+
0:35
+
0:48
+
24:26
+2
4:48
+4
13:24
.+1
11:29
.+
0:15
+
1:51
.+
3:56
......+7
4:16
..+
0:51
.....+
1:03
.......+
0:36
.+
1:02
-2+
0:13
.....-1216380
39Izhevsk STU (Gogolev, Kismatov, Lykov)+4
128:39
..+
0:15
+15
81:41
+6
33:32
+1
0:29
.+25
81:15
.+3
28:40
+
1:05
+
2:28
+29
102:50
.+2
150:24
+
392:36
+2
2:41
.+
2:09
+
31:18
+1
4:49
+2
6:24
+3
31:13
.+1
7:34
-8.+
3:50
+19
2:53
+
0:14
+
1:16
.-6+
3:03
+
1:12
+
0:39
.+2
6:16
+2
5:55
+4
1271:53
+5
9:58
+10
669:42
+
0:17
+9
7:41
.+
103:39
..-1.+5
24:01
.+3
2:55
..+
0:47
.....+
0:35
...-3+8
9:30
..+3
3:20
.+
3:36
-2+
0:25
......2121580
40Tula SU: SummerTeam (Basalova, Provotorin)...+1
0:29
+
2:09
+
4:53
+4
1:05
...+6
4:04
+11
2:22
+
8:06
....+
3:50
.+
0:21
.........+15
9:06
+
0:13
+
1:02
..+
1:46
+2
0:48
+
0:12
.+3
27:12
-14...+
0:14
+
1:20
.+
2:29
..-4......+2
1:05
.....+1
0:41
...-7-6..+
1:51
.+7
4:00
.+
0:14
......213680
41Novosibirsk SU: MathWay (Fesenko, Goncharov, Malinovskiy)...+
0:15
+4
4:15
+1
4:52
+2
0:57
...+2
3:09
-21+
2:28
....-1.+
1:13
.+
3:37
+
4:44
......-14+
0:23
+2
1:38
...+
2:53
+2
3:10
.-5....+1
0:33
+
3:35
........+4
2:58
..+2
1:38
.........-3...+
1:01
.+
1:32
.+
0:22
.....-2200400
42Petrozavodsk SU 2 (Anisimov, Lavrov, Roitburd)-5..+
0:22
..+
0:48
...+1
3:23
+11
2:02
+4
1:16
....+1
7:20
.+2
3:26
.+1
7:59
.......+40
20:43
+
0:21
+
1:59
..+1
1:30
+
0:58
+
1:25
.+6
4:48
+16
26:37
.+10
122:33
.+
0:24
+
1:52
.+1
4:28
..-2...+10
5:48
..+3
2:05
.....+
2:15
...-14-5..+
0:45
.+
1:04
.+
0:11
......206580
42MISiS: Eva fan club (Bikmetov, Panin, Shabaev)...+
0:50
+5
2:57
+2
30:02
+
0:27
.+
86:07
.-2+10
6:45
+2
2:20
......+
0:58
.+7
22:21
...+5
7:37
..+1
3:26
+38
10:31
+
0:17
+1
1:31
..+
3:55
+
0:26
+
0:38
.-3+2
10:29
.-7.+1
0:12
+6
3:30
.+
7:37
..-2.+1
3:44
.+
2:25
..+3
1:31
.....+
2:30
...-8...+1
1:30
.+8
2:59
.+
0:26
.....-17208580
44Belarusian SUIR #1: So stuffy (Halukh, Loseu, Markavets)+
2:45
..+
0:23
+
1:53
+2
3:47
+
0:17
...+8
4:04
-6+
1:03
..-2.+1
2:29
.+
0:15
.+1
2:43
-2..+
4:37
..+1
3:39
+8
2:30
+
0:17
+
2:01
..+1
3:07
................+11
10:05
.+3
3:25
..+4
1:49
...-14.+3
1:14
...-9+1
3:07
.............201660
45Kazakh-British TU: UTBK (Dalabay, Merezhko, Topuria)...+
0:19
+
1:31
.+5
0:48
...+10
9:14
.+2
1:55
............+1
4:49
..+1
3:58
+14
3:23
+
0:33
+
1:40
..+
2:23
+3
3:10
+
2:49
.-3..+9
2:26
.+
0:31
.....-3.-4.+1
1:28
..+
0:39
.....+
0:55
...-3...+
1:23
.+
2:05
-10+
0:42
......201720
46Innopolis U 2 (Ahmed, Hakimiyon, Muhammadjon)...+1
0:18
+7
4:03
+
4:38
+
0:36
-7...-12+
0:21
..+1
2:59
...+
0:32
.+
1:37
..+
5:32
+6
4:59
.-34+
1:25
+
0:38
+
0:12
+2
1:53
.+
1:09
+
2:48
...................................+
0:17
.+
0:37
-9+
0:22
....-15.181340
47BUET 2 (Sohaib, Sachin Deb, Mohammad Tamimul Ehsan)...+
0:28
+
4:41
.+
0:51
...+
2:38
...........+
68:00
.....+9
4:46
+
2:27
+
0:16
+
1:48
..+2
1:13
+3
2:38
+
0:46
-4+2
6:23
..+5
4:33
.+1
0:24
+3
3:01
...........+
1:09
.............+
1:04
.+
1:54
.+
0:12
......182460
48NNSU-2.5 (Alyaseva, Polozov, Sadikov)...+
0:23
+3
108:16
.+1
0:51
...+1
2:58
+8
11:02
+1
1:36
....+
11:20
.+
0:56
.+6
13:27
.-1....+14
3:32
.+
0:08
+
14:39
..+3
3:55
+1
0:55
+
0:12
.+2
3:53
+7
28:40
...+1
0:20
+1
2:00
-1+1
36:05
..-8......+
1:07
.....+
1:14
...+6
11:06
+4
13:15
..+1
2:06
.+1
1:44
-2+
0:21
......189540
49NNSU: Alexey Sergeich (Kulandin, Sukharev)...+3
1:26
-1.+7
1:18
....+19
4:25
+3
3:01
......+
7:42
.........+22
23:29
+
0:13
+
1:30
..+
1:01
+
0:46
+2
0:33
+9
11:14
+7
9:20
+16
34:32
...+1
0:20
+6
3:09
.+6
4:58
..+10
47:47
...+3
1:30
..+
0:48
.....+1
0:32
...-3-5..+1
0:45
.+
1:22
.+
0:09
.....-41861040
50HSE: Галера (Berezovskiy, Panshin)...+
0:13
+1
3:09
.+
0:28
...-1+27
32:43
+22
4:23
....-2.+
0:29
.....-1..+5
5:08
+27
3:17
+
0:10
+
2:08
..+1
2:44
+1
0:27
+1
0:44
.-3..-25.+1
0:24
+3
2:25
.+4
5:27
....-6.-12..+3
1:38
.....+
1:10
...-16+2
3:50
..+
1:03
.-8.+2
0:31
......1831280
51Team Nyatl (Abizyaev)...+1
0:24
+1
81:40
+1
2:58
+
0:35
...+1
1:33
........................+1
1:17
+1
0:46
.+
3:50
+
2:35
.+19
6:40
.+
0:22
+
1:56
.+15
79:36
..+4
6:03
...+
1:50
..+1
1:09
.....+
0:58
...-12+3
4:56
..+
1:03
.+4
2:35
-1+
0:12
......174260
52Moscow SU 4 (Bazilevich, Denisev, Yakunin)...+
0:45
-1.+2
0:57
...+5
3:48
+23
3:44
-14......+
0:22
.-2+
4:07
.....+7
4:05
-5+
0:23
...+1
0:45
+3
1:29
+
0:17
..-18...+1
0:32
+10
4:38
.-10...............+1
1:32
...-2......-1+
0:24
......1501060
53Innopolis U 3 (Ismaeel, Khujaev, Naseer)...+1
0:15
-5.+1
0:51
...+2
1:32
+3
2:18
+2
2:58
-2...+2
3:51
.+2
2:33
.+2
5:00
+
3:33
-2.....-2+
0:25
+
0:54
.-12....-6....+
0:10
-1....................................120300
54BUET 1 (Sk. Sabit Bin Mosaddek, Md. Hasanul Islam, Ahmed Hossain Shafi).................+
56:10
.......+
3:03
..+1
1:49
+4
1:56
+
0:18
+1
0:47
.+1
4:14
+1
3:07
+
1:19
+2
0:37
+1
8:18
-2.-2+16
46:03
.+
0:14
+6
4:41
....................................113320
55Kazan Federal U: 42 or 73 (Gizzatullin, Shermatov, Valeev)...+
0:49
-3.+2
1:41
...-2-12+
61:52
......+1
28:47
...............+2
2:30
+
1:48
.-9....+
1:26
+
4:27
........-2..+
2:09
.....+
1:47
..................8280
56Innopolis U 1 (Korinenko, Smirnov, Zimin)...+2
1:03
.+2
4:52
+1
0:34
....+1
4:39
-1......+
0:50
................+1
1:35
......+
1:44
..+
2:29
..................................80140
57Harbour.Space: C more more (Leyva Guerra, Oliver Ballesteros)...-2..+2
2:45
............+2
2:27
.........+3
3:42
+
0:27
+
2:04
..............................+
0:34
.......+1
0:47
...+
0:13
......80160
58National Taiwan University: BBQube (Cheng, Su, Tsai)...........+
0:12
+1
0:44
-3.+2
2:23
.+
2:47
.+
0:19
+7
3:41
+
1:15
+
1:05
..........................................................80200
59Belarusian NTU: Enigma (Khaniak, Lemiashevich, Truhov)...+1
1:16
..+8
4:19
....+13
12:30
-3....+6
13:17
.-1...-2.....-6+1
0:39
-3..+3
3:07
-1+
0:33
......+
0:16
..-8.........+1
1:16
.........-9..............72280
60Voronezh SU: Where are my teammates? (Novotochinov)...+
0:24
+1
2:41
.+
0:48
...-1+18
2:51
.......+1
0:30
..........................................+3
0:54
..................60460
61Kazan Federal U: Konichiwa (Beloborodov, Fazylov, Sudakov)...+
0:41
-7.+
1:22
...+1
3:32
-34-1....-1.+1
4:04
.-1.............-4.......-5.....................................4040
62Moscow SU: CMC 1 (Kholevenkova, Matveeva, Pligin)...........-2.....................................................................000
Total runs5254187314915911841785136358122771571454892177117810967324275696613361359761814876938013015618735243616711024151424512570103871682822948759866588983523918602764659091561461058139
Accepted271135747395812213484848115358367532038365163414144043514910224848501838381036155147938842043504518451102291247543263001448174710501160516
Rejected254315161021206029572883107466152110405610181587131272641555293570827812628453011211814925207461663151133441105666887123101843773695411844322131560131648438160355053123
First Accept1:141:234:590:080:160:530:141:261:373:370:190:080:212:584:490:343:170:431:450:062:280:480:503:170:420:362:071:470:240:210:050:172:310:300:240:070:070:510:281:123:040:580:430:050:390:191:002:084:081:393:550:29 0:210:191:000:125:19 4:300:260:570:042:382:104:120:100:42 1:060:161:180:170:330:052:374:232:02 2:051:20
Last Accept128:3986:1378:541:26108:1697:254:1934:1586:0712:4728:4032:4361:52102:50182:14150:24392:3682:2059:3528:47316:35665:1368:0042:2154:3431:585:2432:316:2723:291:1660:0855:2723:504:373:184:12294:3727:12228:091271:53122:33669:424:017:4127:07191:47781:3312:1447:477:4524:01 7:4638:3738:444:575:19 5:017:1712:053:5010:314:3914:5411:0613:15 13:493:205:005:015:091:182:374:234:54 4:594:50